Cenník pre samoplatcov a cenník výkonov na vlastnú žiadosť pacienta

 

‣ Vyšetrenie samoplatcu, na vlastnú žiadosť pacienta, vyšetrenie nepoisteného pacienta                                           60 €

/presný termín vyšetrenia v poobedných hodinách po dohovore s lekárom/

 

‣ Manažment infúznej liečby podávanej na vlastnú žiadosť pacienta                                                                               5 € za 1 infúziu

 

 

Cenník výkonov s možnosťou úhrady na základe nariadenia vlády SR č.777/2004 Z. z.

 

‣ Vyšetrenie pacienta na administratívne účely (vodičský preukaz, komerčné

poisťovne, zbrojný pas, vydávanie lekárskych potvrdení, atď.)                                                                                           30 €