MUDr. Marek Bojda

Lekár neurológ

Vzdelanie:

 • Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, odbor všeobecné lekárstvo – 2004
 • Atestácia  v špecializačnom odbore neurológia – 2012

Klinická prax:

 • Neurologické oddelenie Nemocnica Poprad a.s. 2004-2009
 • Neurologické oddelenie Fakultná nemocnica Trenčín 2009-2021
 • Vedúci lekár JIS neurologického oddelenia FN Trenčín 2018-2021

Členstvo v odborných komorách a organizáciách:

 • Slovenská lekárska komora
 • Člen sekcie pre cerebrovaskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti
 • Predseda dozornej rady sekcie pre cerebrovaskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti
 • Člen predsedníctva Spolku lekárov v Trenčíne
 • Regionálny koordinátor medzinárodného registra SITS pre liečbu NCMP 2010 – 2021

Certifikáty:

 • Certificate of completion Acute ischemic stroke
 • Certifikát v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii
 • Postgraduálny neurosonologický kurz
 • Certifikát školenia kóderov v rámci projektu „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“

Iné aktivity:

 • Vysokoškolský pedagóg na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Lekár športového florbalového klubu 1. FBC Trenčín
 • Organizácia regionálnych seminárov na optimalizáciu managementu NCMP v rámci Trenčína
 • Autor a spoluautor publikácií v zahraničných odborných časopisoch – Článok, Článok (ENG)

Mgr. Silvia Otočková

Diplomovaná sestra

Vzdelanie:

 • 1993-1997- SZŠ sv. Vincenta de Paul – odbor všeobecná sestra
 • 2001-2003- SZŠ Trenčín – diplomovaná sestra
 • 2009-2014- TnUAD odbor ošetrovateľstvo

Klinická prax:

 • 1997-2002- FN Trenčín neurologické oddelenie – sestra
 • 2004-2012- CSS Podhorie Krásna Ves – sestra
 • 2012-2013- Nemocnica Bánovce nad Bebravou JIS interné oddelenie – sestra
 • 2013-2021 – FN Trenčín neurologické oddelenie – špecializovaná sestra na ambulancii pre diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex

Členstvo v odborných komorách a organizáciách:

Absolventka viacerých seminárov ohľadom biologickej liečby Sclerosis multiplex.