Project Description

Žiadame pacientov, ktorí z nejakého dôvodu neprídu na vyšetrenie /t.č. napr. pozit. COVID 19 pacient, ale aj iné dôvody…/, aby nám tento stav oznámili a preobjednali sa. Vzhľadom k tomu, že pacientov objednávame na konkrétny čas, ak pacient nepríde a nám to neoznámi, tak vzniká časová medzera, ktorú môžeme zaplniť iným pacientom. Buďte ohľaduplní k iným pacientom, týmto sa predlžujú termíny na vyšetrenie.

Ďakujeme